تمرکز و تجمع اصلی سازمان‌های بزرگ و مهم در شهر تهران قرار دارد و همین موضوع باعث شده پایتخت ایران، امکانات کسب و کار و بازار کار به مراتب بهتری و متنوع‌تری در مقایسه با شهرهای دیگر ایران داشته باشد. اگرچه در شهرهای دیگر نیز امکان جستجوی کار و فرصت‌های شغلی زیادی وجود دارد؛ اما تنوع و مقدار این آگهی‌ها به هیچ وجه قابل مقایسه با تعداد آگهی استخدام تهران نیست.